Program

  • 15:00 Začiatok
  • 16:00 Príhovor a niekoľko zaujímavých štatistík
  • 17:00 Voľný program
  • 18:00 Večera
  • 20:00 Voľný program
  • 24:00 Koniec