O nás

FKS je súčasťou občianskeho združenia Trojsten (pozrite si výročnú správu) spolu s Korešpondenčným matematickým seminárom KMS a Korešpondenčným seminárom z programovania KSP.

FKS má momentálne tri série do polroka, v každej je sedem príkladov.
Súťaží sa v dvoch kategóriách: A pre hlavne tretiakov-štvrtákov, B pre prvákov-druhákov. Každého pol roka organizujeme pre najšikovnejších riešiteľov sústredenie.

Pre najšikovnejších stredoškolákov organizujeme špeciálnu kategóriu FX, pre najvyššie ročníky základnej školy seminár UFO.

Každý rok organizujeme aj Fyzikálny Náboj, tímovú jednodňovú súťaž v rátaní príkladov.
 Sústredenie FKS, Juskova Voľa 2014